LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
 1. Zespół Szkół nr 121 działa na podstawie:

  a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2004/256/2572 z późn. zm.)

  b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późn. zm.)

  c) Aktów wykonanwczych do wyżej wymienionych Ustaw

  d) Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 z późn. zm.)

  e) Oprócz ww. aktów w Zespole Szkół nr 121 obowiązują także akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, władze samorządowe organu prowadzącego szkołę, regulaminy wewnętrzne szkoły.

  W oparciu o wyżej wymienione przepisy został opracowany Statut Zespołu Szkół nr 121, który stanowi wykładnię prawa określającego funkcjonowanie szkoły.

 2. Zasady:

  a) finansowanie szkoły - działalność edukacyjna Zespołu Szkół jest finansowana ze środków budżetu m. st. Warszawy oraz środków własnych

  b) działalność edukacyjna - oparta jest o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe nauczania ogólnego, program profilaktyki i wychowania.

 3. Wynagrodzenia

  a) nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późn. zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady M. St. Warszawy z 9 kwietnia 2009 r.

  b) pracowników administracji i obsługi w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008/223/1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009/50/398).
 
 
Wprowadził Domalewski Wojciech 24-05-2012
Aktualizujący Domalewski Wojciech 13-12-2013
Zatwierdzający Domalewski Wojciech 13-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-12-2013
Liczba odwiedzin: 1563
Rejestr zmian